3.12 סיכום

= הערך הנוכחי של התזרים הצומח 1 + g 1 . 06 1- 1- 1 + ifc 1 . 11 . = PMT , = 10 , 000 = 61 , 677 . 42 k-g 0 . 11-0 . 06 ערך הזמן של הכסף ( The Time Value of Money ) בא לידי ביטוי בכך ששקל העומד לרשותנו היום עשוי להיות מושקע ולהניב בעתיד את החזר ההשקעה ( השקל ) בתוספת תשואה ( כגון ריבית ) על ההשקעה . שיעור התשואה או שער הריבית הוא מדד כמותי לערך הזמן של הכסף . כאשר סכום כסף מושקע ליותר מתקופה אחת , התשואה במונחים כספיים ( כגון הריבית ) הולכת ועולה מתקופה לתקופה משום שהתשואה בכל תקופה מתקבלת על סכום ההשקעה שנצבר עד לתחילת התקופה , היינו , סכום ההשקעה הראשוני בתוספת כל התשואה שהתקבלה עד לתחילת אותה תקופה . במובן זה התשואה צוברת ריבית דריבית . ( Compound interest ) הערך העתידי ( Future Value ) של סכום כסף נתון בהווה , המושקע ( 3 תקופות בשיעור תשואה k לתקופה , שווה לערך הנוכחי של הסכום בתוספת כל התשואה הצפויה להתקבל עד לתאריך העתידי . סכום זה שווה למכפלת הערך העתידי של שקל אחד שהושקע ל-ת תקופות בשיעור תשואה k לתקופה , כפול הסכום שהושקע . הערך העתידי צומח בקצב מהיר יותר על פני זמן ככל ששיעור ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ