הערך הנוכחי של תזרים אין-סופי הצומח בשיעור קבוע עם הזמן

כאשר התזרים צומח בשיעור קבוע והוא נמשך לאופק אין-סופי , הערך הנוכחי שלו סופי אך ורק אם שיעור הצמיחה קטן משיעור ההיוון . במקרה זה , הביטוי ו קטן , 1-מ וכאשר הוא מועלה בחזקה השואפת לאין-סוף , הביטוי שואף לאפס . מתקבל הביטוי הפשוט הבא י = PMT g < k הערך הנוכחי של תזרים בצמיחה קבועה לנצח \ k ~ s ) לדוגמה , אם שיעור הצמיחה השנתי הוא , 5 ° / 0 שיעור ההיוון הוא , 10 % והתזרים הראשון הוא , ₪ 10 , 000 הערך הנוכחי של התזרים הוא : ₪ 200 , 000 = 10 , 000 < = 200 , 000 הערך הנוכחי של תזרים בצמיחה קבועה לנצח 0 . 10-0 . 05 נשוב ונשתמש בתוצאה חשובה זו בפרקים הבאים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ