הערך הנוכחי של תזרים הצומח בשיעור קבוע עם הזמן

ביישומים שונים יש צורך להוון תזרים מזומנים הצומח בקצב קבוע עם הזמן . לדוגמה , חברה הנמצאת בתהליך צמיחה צפויה להניב רווחים ודיבידנדים הגדלים עם הזמן , ובמצבים מסוימים שיעור הצמיחה הצפוי קבוע . דוגמה נוספת היא שכר עובד שמשכורתו צמודה למדד המחירים לצרכן ושיעור האינפלציה הצפוי קבוע לאופק הנראה לעין . נסמן את התזרים בתקופה t ( שנה , למשל PMT ,-1 (! ואת שיעור הצמיחה הקבוע . # -ב הקבוע g נמדד כמספר עשרוני וכך , g = 0 . 08 למשל , מסמל שיעור צמיחה של 8 % לתקופה . אם שיעור הצמיחה קבוע על פני זמן , מתקבל הקשר הבא בין התזרים בשנה הראשונה לתזרים בתקופה כלשהי , : t PMT , = PMT ^ {\ + g ) ' - ' לדוגמה , אם , g = 0 . 07-ו , PMT , = ₪ 100 כלומר , הצמיחה היא בשיעור קבוע של 7 ° / 0 לתקופה , התזרים הצפוי בתקופה t הוא ; / W 7 = 100 * 1 . 07 ' ' בתקופה 5 התזרים הצפוי הוא ; ₪ 131 . 08 4 PMT = 100 * 1 . 07 = 131 . 08 נעבור עתה להיוון התזרים PMT , PMT 2 PMT , PMT = + — + j- +.... + הערך הנוכחי של התזרים הצומח \ + k (\ + kf (\ + kf ( 1 + *) " נשתמש בקשר הצמיחה הקבועה ונקבל את הערך הנוכחי של התזרים הצומח : •( ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ