3.11 השימוש בנוסחאות הערך הנוכחי והעתידי לחישוב שיעורי צמיחה במשתנים כלכליים שונים

הכלים שפיתחנו בפרק זה עשויים לשמש לצרכים נוספים מלבד חישובי ערך עתידי וערך נוכחי של תזרימי מזומנים . לדוגמה , אם התוצר המקומי של מדינה מסוימת הוא 450 מיליארד ₪ בשנה נתונה ולאחר חמש שנים שיעורו 552 מיליארד , ₪ מה היה שיעור הצמיחה השנתי ה מ מ ו צ ע של התוצר במדינה זו על פני התקופה האמורה ? לענייננו , . FV ,= 552-1 , PV = 450 מכאן נקל לחשב את שיעור הצמיחה הממוצע השנתי ו 5 FV = PV » ( l + k ) s ועל כן . ? Xli £ ( FV \ VC I PV J 1 450 J שיעור הצמיחה השנתי הממוצע היה אפוא . 4 . 17 % דוגמה נוספת היא חישוב שיעור אינפלציה תקופתי . לדוגמה , אם מדד המחירים לצרכן היה 340 בתחילת השנה והגיע 360-ל בסוף השנה , מה היה שיעור האינפלציה החודשי הממוצע במשך השנה ? לענייננו , FV , = 360-1 PV = 340 ומכאן : f FV ) f ^ fin v £ = M ^ - 1 = — 1 = 0 . 004775 = 0 . 4775 % PV ) 1 340 J  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ