לוח ‭3.12‬ שער הריבית האפקטיבית בתדירויות צבירה הולכות וגדלות: הריבית המוצהרת ‭12% -‬ לשנה