ריבית דריבית רציפה

כפי שראינו , הריבית האפקטיבית גדלה ככל שתדירות הצבירה הולכת וגדלה . ככל שנגדיל את תדירות הצבירה באמצעות הגדלת ווו , כך יתקצר אורך תת-התקופה , ומספר תת-התקופות ילך ויגדל . בתהליך זה של הגדלת m אמנם הריבית האפקטיבית הולכת וגדלה , אך קצב הגידול ' הולך וקטן . המעבר מריבית שנתית לריבית חצי-שנתית מגדיל את שער הריבית האפקטיבית במידה ניכרת . אמנם המעבר מריבית חודשית לריבית יומית מגדיל את הריבית האפקטיבית , אך הגידול קטן יחסית , כפי שמראה לוח . 3 . 12 לתהליך ההגדלה של מספר תת-התקופות וקיצורן אכן אין גבול כי ניתן להגדיל את מספרן למספר השואף לאין-סוף ולקצרן עד כדי גודל השואף לאפס . עם זאת , בהינתן הריבית המוצהרת , הריבית האפקטיבית הרציפה מייצגת את הגבול של התהליך הזה . זוהי הריבית האפקטיבית המתקבלת כאשר אורך תת-התקופה שואף לאפס ומספר תת-התקופות בתהליך הצבירה שואף לאין-סופי . במקרה זה שער הריבית הרציפה נתון על ידי : 1- >* 9 = ( 00 ) 1 e הנו הקבוע המתמטי השווה . 2 . 718281828 למשל , אם הריבית המוצהרת היא , 12 ° / 0 שער הריבית השנתית האפקטיבית הוא : k ( 00 ) = e ° - 1-0 . 127496852 = 12 . 7496852 % ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ