לוח ‭3.11‬ הערך העתידי של ‭₪ 100‬ המופקדים בריבית מוצהרת בשיעור ‭10%‬ בצבירה רבעונית לאופק של שנתיים