לוח ‭3.10‬ הערך העתידי של ‭₪ 100‬ המופקדים בריבית מוצהרת בשיעור ‭10%‬ בצבירה חצי-שנתית לאופק של שנתיים