תרשים ‭3.8‬ יתרת סוף השנה בצבירה שנתית (פשוטה‭,(‬ בצבירה חצי-שנתית /בצבירה רבעונית: יתרת הפתיחה היא ‭"ש 100‬רו והריבית המוצהרת היא ‭10%‬