3.10 ריבית דריבית תוך-שנתית

במגוון רחב מאוד של יישומים יש הבדל בין הריבית המוצהרת ( stated interest ) לבין הריבית האפקטיבית . ( Effective interest ) הבדל זה נובע מחישוב ריבית דריבית תוך-שנתית . במצב שתואר עד עכשיו , הריבית התקופתית נצברת על היתרה של תחילת התקופה . אולם לעתים קרובות הריבית הנצברת מחושבת על יתרת הפתיחה של התקופה בתוספת הריבית שנצברה עד לנקודת זמן מוגדרת במשך התקופה . לדוגמה , כאשר הריבית היא בשיעור של 10 % והיא מחושבת אחת לשנה ( ריבית "פשוטה , ( " יתרת פתיחה של ₪ 100 תזכה לריבית בסך ₪ 10 במשך השנה ויתרת הסגירה תהיה . ₪ 110 אם הריבית מחושבת בשיטה של ריבית דריבית חצי-שנתית , השנה נפתחת ביתרה של . ₪ 100 אחרי חצי שנה החשבון "נסגר , " כביכול , ביתרה של ₪ 105 ( כי נצברה ריבית בגין חצי השנה הראשונה , ( והוא "נפתח" מיד מחדש ביתרה זו . בחצי השנה השנייה הריבית בשיעור של 5 % נצברת על היתרה שנצברה עד אמצע השנה . התוצאה היא שהריבית בחצי השנה השנייה היא 5 % על יתרה של , ₪ 105 ועל כן סכום הריבית הוא . ₪ 5 . 25 סך כל הריבית לשנה הוא אפוא , ₪ 10 . 25 ויתרת הסגירה של השנה היא ₪ 110 . 25 כמודגם בתרשים . 3 . 8 בשיטה ז...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ