מציאת סכום הלוואה מרבי או מספר התשלומים של החזר הלוואה

לעתים מוגדרים סכום הפירעון התקופתי בהלוואה וכן משך ההחזר , ויש למצוא את סכום ההלוואה המרבי האפשרי . במקרים אחרים סכום ההלוואה מוגדר , אך יש למצוא את משך ההחזר . דוגמה : מציאת סכום ההלוואה . לקוח הזקוק להלוואה בנקאית יכול לפרוע את ההלוואה 36-ב תשלומים חודשיים שווים ( קרן וריבית ) של ₪ ג 50 כל אחד ( אין ביכולתו לעמוד בתשלום חודשי גבוה יותר או במשך החזר ארוך יותר . ( שער הריבית החודשית על ההלוואה הוא . 0 . 925 ° / 0 מהו סכום ההלוואה המרבי שהבנק יאשר ללקוח ? סכום ההלוואה הוא הערך הנוכחי של התזרים שמגדיר הלקוח והוא מהוון בשער הריבית התקופתית שמגדיר הבנק . במקרה זה יש להוון את 36 התשלומים המהווים סדרה "רגילה" בשער ריבית של 0 . 925 ° / 0 לתקופה . ההלוואה תהיה בסכום של : ₪ 10 , 675 . 26 1 1- PVA ( 0 . 925 % , 36 ) = 350 1 . 00925 36 = 350 * 30 . 500736 = 10 , 675 . 26 0 . 00925 דוגמה : חישוב מספר התשלומים . ברשותנו סכום של ₪ 75 , 000 ואנו רוצים להפקידו  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ