3.9 לוחות סילוקין

הלוואות רבות נפרעות בתשלומים , וחלק מהתשלומים ( או כולם ) כוללים מרכיב של ריבית ומרכיב של החזר קרן . הלוואות לרכישת דירה ( משכנתא ) והלוואות לרכישת רכב הן דוגמאות נפוצות . המרכיב של החזר הקרן מסלק ( פורע ) בהדרגה את ההלוואה , ועל כן הלוח המראה את פירוט התשלומים למרכיביהם השונים נקרא לוח סילוקין . פירוט כזה חשוב ללווה כי בעזרתו ניתן לקבוע את מרכיב הקרן שנותר לפירעון וכן את מרכיב הריבית בתשלומים , שבמקרים מסוימים עשויים להיות מוכרים כהוצאה לצורכי מס . גם המלווה עשוי להיות מעוניין בפירוט כזה . מרכיב הריבית מהווה הכנסה למלווה ואילו החזר קרן אינו מהווה הכנסה . דוגמה : הלוואה בסך 4-ל ₪ 10 , 000 שנים , בריבית של 12 ° / 0 לשנה , תוחזר בארבעה תשלומים שווים שהראשון בהם יחול שנה לאחר לקיחת ההלוואה . יש להראות את לוח הסילוקין ואת התשלום לקרן ולריבית בכל אחד מהתשלומים . בשלב הראשון יש למצוא את התשלום השנתי הקבוע : 10 , 000 = PV = PMT PVFA ( 12 % A ) = PMT 3 . 031349 שיעור התשואה הפנימי ( internal Rate of Return - IRR ) יוסבר בפירוט בפרק . 7 גם מחשבון הכיס עורך את החישוב בשיטת הניסוי והטעייה ולכן הח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ