דוגמה 3: פירעון הלוואה בכמה תשלומים קבועים

לקוח מקבל הלוואה בנקאית בסך ₪ 5 , 000 למשך חמש תקופות ( שנים , למשל . ( פירעון ההלוואה יהיה בחמישה החזרים שווים בסך ₪ 1 , 527 כל אחד . ההחזרים יחולו בסוף כל תקופה החל מסוף התקופה הראשונה : ההלוואה מתקבלת בזמן 0 וההחזרים יתבצעו בזמנים 1 עד . 5 מהו שער הריבית הגלום בהלוואה זו ? פירעון ההלוואה בדוגמה זו הוא בסדרה "רגילה" קבועה בסך , ₪ 1 , 527 לחמש תקופות . שער הריבית הגלום הוא השער המשווה את הערך הנוכחי של סדרת ההחזרים לסכום ההלוואה . עלינו למצוא את שער הריבית הפותר את המשוואה הבאה , כאשר כל הערכים ידועים מלבד הערך : k PV = PMT * PVFA { k , n ) נציב את הערכים הרלוונטיים ונקבל : 5 , 000 = 1521 PVFA ( k , 5 ) ובדרך מפורשת יותר , עלינו למצוא את הערך k הפותר את המשוואה הבאה ו VSS . I 1 , 527 1 , 527 1 , 527 1 , 527 1 , 527 5 , 000 = + — + — + — - - \ + k (\ + k ) 2 ( 1 + / ?) ' ( 1 + Jt ) 4 ( 1 + A' ) 5 משוואה זו ניתן לפתור בשיטה "נומרית , " דהיינו ניסוי וטעייה . יש להציב ערך k מסוים ולחשב את הערך הנוכחי של סדרת ההחזרים . אם הערך הנוכחי גבוה , 5 , 000-מ יש לנסות שוב בשיעור היוון גבוה יותר ; א...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ