דוגמה 2: הלוואה לכמה תקופות בהחזר אחד

לקוח מקבל הלוואה בנקאית בסך ₪ 10 , 000 לחמש תקופות ( שנים , למשל . ( פירעון ההלוואה יהיה בתשלום אחד בסך , ₪ 18 , 835 . 59 ביום הפירעון , בעוד 5 תקופות . מהו שער הריבית על ההלוואה ? בדוגמה זאת , הערך הנוכחי הוא ₪ 10 , 000 והערך העתידי ( תשלום יחיד ) בעוד חמש תקופות הוא . ₪ 18 , 835 . 59 החישוב מראה כי שער הריבית לתקופה הוא : 13 . 5 % FV = PV ( 1 + A : ) מכאן :  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ