דוגמה 1: הלוואה לשנה אחת בהחזר אחד

לקוח מקבל הלוואה בנקאית בסך ₪ 10 , 000 למשך תקופה אחת ( למשל , שנה ) ומתחייב לפרוע את ההלוואה בתשלום אחד בסוף התקופה . סכום הפירעון יהיה . ₪ 11 , 500 על פי נוסחת הערך העתידי ניתן לחשב את שער הריבית על הלוואה זו ולהיווכח כי הוא 15 ° / 0 לתקופה : FV , = PV (\ + k ) מכאן : 1 + * = PV  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ