3.8 מציאת שיעור ההיוון

ביישומים רבים ידועים פרטים לגבי התזרים , ומתוך פרטים אלה יש לחלץ את שיעור ההיוון . נוסחאות הערך העתידי והערך הנוכחי עשויות להוות עזר רב בחילוץ שיעור ההיוון הסמוי בתזרים . להלן דוגמאות אחדות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ