3.7 הערך העתידי והערך הנוכחי של סדרת מזומנים לא קבועה

כאשר עלינו לחשב את הערך העתידי או את הערך הנוכחי של סדרת תשלומים שאינה קבועה , נוכל לחשב בנפרד את הערך המתאים של כל תשלום . בתוך הסדרה הבלתי קבועה יש לעתים סדרה חלקית של תשלומים קבועים , ובמקרה זה ניתן לשלב שימוש בכלים שלמדנו . דוגמה : נתונה סדרת התשלומים שלהלן : ₪ 1 , 000 בסוף השנה הראשונה , ₪ 2 , 000 בסוף השנה השנייה ₪ 500-ו בסוף השנה השלישית . שיעור ההיוון הוא / % לתקופה . מהו הערך העתידי לסוף תקופה 3 ומהו הערך הנוכחי של הסדרה ? לוח 3 . 8 מציג את חישוב הערך העתידי , השווה . ₪ 3 , 784 . 90-ל התוצאה מתקבלת באמצעות חיבור הערך העתידי של כל תשלום המחושב בנפרד . לשם חישוב הערך הנוכחי ניתן לבנות לוח דומה ולחשב את הערך הנוכחי של כל תשלום בנפרד , ולאחר מכן לחבר את הערכים . עם זאת , לאחר חישוב הערך העתידי , הערך הנוכחי , השווה , ₪ 3 , 089 . 61-ל מתקבל באמצעות הקשר ? FV , _ 3 , 784 . 90 PV = = 3 , 089 . 61 3 3 ( l + £ ) 1 . 07  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ