לוח ‭3.7‬ סכום ההפקדה השנתית הנדרשת כפונקציה של שיעורי ההיוון: דוגמת החיסכון לפנסיה