דוגמה משולבת לחישובי ערך עתידי וערך נוכחי של סדרה קבועה

לסיכום הדיון בסדרה קבועה נעיין בדוגמה הבאה , המשלבת חישובי ערך עתידי עם חישובי ערך נוכחי . תמר חוגגת היום את יום הולדתה 36-ה והיא החליטה לפתוח חשבון חיסכון לפנסיה . החל מהיום תפקיד תמר סכום קבוע בחשבון מדי שנה בשנה , עד הגיעה לגיל 65 ( ועד בכל . (? מטרתה למשוך ₪ 5 , 000 לשנה מהחשבון במשך 20 שנה , החל מגיל 66 ועד גיל . 85 אם ערך הזמן הרלוונטי של הכסף הוא 8 % לשנה למשך כל תקופת החיסכון והמשיכה , כמה צריכה תמר להפקיד לחשבון החיסכון בשנה כדי לאפשר לה לקבל את המשיכות המתוכננות ? תרשים 3 . 6 מציג את ציר הזמן ואת מועדי ההפקדות והמשיכות . התרשים מראה לכל נקודת זמן רלוונטית את גילה של תמר ואת הזמן יחסית להווה , וההווה מיוצג כרגיל על ידי זמן . 0 תרשים 3 . 6 תזרים המזומנים לחשבון הפנסיה על פני ציר הזמן בדוגמה זו שתי סדרות קבועות של תזרימי מזומנים . האחת היא סדרת ההפקדות והשנייה היא סדרת המשיכות . כדי לאפשר את סדרת המשיכות , על תמר להבטיח שהערך הכלכלי של הסדרה האחת יהיה שווה לערך הכלכלי של הסדרה השנייה . לצורך החישוב יש להעריך את שווי שתי הסדרות לנקודת זמן אחת . עקרונית , אין חשיבות לנקודת הזמן שנ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ