3.6 הערך הנוכחי של סדרת מזומנים אין-סופית קבועה

ביישומים שונים יש צורך לחשב את הערך הנוכחי של סדרת מזומנים קבועה הנמשכת לנצח . ( Perpetuity ) הערך העתידי של סדרה כזו הוא אין-סופי , כי מספר התשלומים אין-סופי , ובנוסף , כל תשלום ממשיך לצבור תשואה עד לאופק האין-סופי . אולם הערך הנוכחי של סדרה כזו הוא ערך סופי שניתן לחשבו ללא קושי . נשוב ונעיין בגורם הערך הנוכחי של סדרה קבועה ( רגילה ) י = 1 כאשר k גדול מאפס , וזהו כמובן המצב כמעט ללא יוצא מן הכלל : הביטוי קטן . 1-מ \ + k לכן , כאשר n שואף לאין-סוף , הביטוי | | שואף . 0-ל משום כך גורם הערך הנוכחי של 1 + k , הסדרה שואף לביטוי . — נכתוב זאת כך : PVFA ( k , oo ) = - k לדוגמה , הערך הנוכחי של תזרים תקופתי קבוע בסך , ₪ 100 הצפוי להתחיל בסוף התקופה הראשונה ולהימשך לנצח , בהנחה ששיעור ההיוון המתאים הוא , 5 ° / 0 הוא ! ₪ 2 , 000 100 PVA ( 5 % , 00 ) _^ - = 2 , 000 0 . 05 והערך הנוכחי של אותה סדרה כאשר שיעור ההיוון הוא 10 ° / 0 הוא י ₪ 1 , 000 PVA (\ 0 % , oo ) = ^ - = 1 , 000  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ