לוח ‭3.6‬ הערך הנוכחי של סדרת תשלומים בסן ‭₪ 100‬ כל אחד, בהתחלה מידית, בריבית של ‭8%‬ לתקופה