סדרת מזומנים בהתחלה מידית

נחזור לחישוב הערך הנוכחי של סדרה בת ארבעה תשלומים קבועים המתבצעים בכל תקופה , אך הפעם נניח כי הסדרה מתחילה בזמן , 0 דהיינו בתחילת השנה הראשונה . נניח שוב כי מדובר בחשבון חיסכון שבו נפקיד ארבע הפקדות בסך ₪ 100 כל אחת , בתחילתה של כל שנה מארבע השנים הבאות , כמוצג בתרשים . 3 . 3 שער הריבית הרלוונטי הוא , 8 % וברצוננו לחשב את הערך הנוכחי של הסדרה , כלומר את ערכה בזמן . 0 כפי שניתן להיווכח מלוח , 3 . 6 הערך הנוכחי לזמן 0 של הפיקדון הראשון הוא , ₪ 100 הערך הנוכחי של הפיקדון 2 השני הוא , ( 100 / 1 . 08 ) ₪ 92 . 59 הערך הנוכחי של הפיקדון השלישי הוא ( 100 / 1 . 08 ) ₪ 85 . 73 3 והערך הנוכחי של הפיקדון הרביעי הוא . ( 100 / 1 . 08 ) ₪ 79 . 38 כדי לקבל את הערך הנוכחי של הסדרה כולה עלינו לחבר את הערכים שקיבלנו . הערך ( המעוגל ) המתקבל הוא ₪ 357 . 70 . ( 79 . 38 + 85 . 73 + 92 . 59 + 100 . 00 ) נסמן את הערך הנוכחי של סדרה בהתחלה מידית בסימן PVAD ( k , n ) ( דהיינו , Present ; ( Value of Annuity Due מספר התקופות הוא . n הערך הנוכחי בשיעור היוון k לתקופה הוא : PVAD { k , n ) = PMT > l + (^ v ) + (^) +...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ