לוח ‭3.5‬ הערך הנוכחי של סדרת תשלומים רגילה בסן ‭₪ 100‬ כל אחד, בריבית של ‭8%‬ לתקופה