תרשים ‭3.5‬ הערך הנוכחי של סדרה קבועה רגילה בת ‭n"yj 100‬ במשך ארבע תקופות, בשער ריבית של ‭8%‬ לתקופה