לוח ‭1A‬ הערך העתידי של סדרת תשלומים בטן ‭₪ 100‬ כל אחד, בהתחלה מידית, במשך ארבע תקופות, בריבית של ‭8%‬ לתקופה