סדרת מזומנים בהתחלה מידית

חישבנו את הערך העתידי של סדרה בת ארבעה תשלומים קבועים המתבצעים ב ס ו ף כל תקופה . עכשיו נחשב שוב את הערך העתידי של סדרה בת ארבעה תשלומים , אך הפעם נניח כי התשלומים מתבצעים ב ת ח י ל ת כל תקופה , כך שהתשלום הראשון מתבצע היום , בזמן . 0 נניח שוב כי מדובר בחשבון חיסכון שבו נפקיד ארבע הפקדות בסך ₪ 100 כל אחת בתחילתה של כל שנה מארבע השנים הבאות כמוצג בתרשים . 3 . 3 שער הריבית הרלוונטי הוא , 8 % וברצוננו לחשב את היתרה בחשבון החיסכון בתום ארבע השנים , כלומר בנקודת זמן . 4 תרשים 3 . 3 מראה , כי כל אחד מהפיקדונות יצבור ריבית במשך תקופה אחת יותר מן הפיקדונות בסדרה רגילה : הפיקדון הראשון , בזמן , 0 יצבור ריבית במשך ארבע תקופות . בשער ריבית של 4 , 8 ° / 0 פיקדון זה יצמח לסך של . ( 100 « 108 ) ₪ 136 . 05 הפיקדון השני , בזמן 0 יצבור ריבית במשך שלוש תקופות ויצמח לסך של < c 125 . 97 הפיקדון השלישי בזמן 2 יצבור ריבית במשך שתי תקופות וערכו העתידי לזמן 4 יהיה , ₪ 116 . 64 ואילו הפיקדון האחרון שיתבצע בסוף השנה השלישית , קרי בזמן , 3 יצבור ריבית לתקופה אחת בלבד , וערכו העתידי לזמן 4 יהיה . ₪ 108 . 00 היתרה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ