תרשים ‭3.4‬ הערך העתידי של סדרה קבועה רגילה בת ‭"ש 100‬רו לתקופה במשך ארבע תקופות, בשער ריבית של ‭8°/0‬ לתקופה