סדרת מזומנים רגילה

נתחיל בערך העתידי של סדרת מזומנים רגילה . ציר הזמן ועיתוי התזרים מוצגים בתרשים . 3 . 3 הזמן הנוכחי , שהוא תחילת התקופה הראשונה , מסומן ; 0-ב סוף התקופה הראשונה מסומן ; 1-ב סוף התקופה השנייה 2-ב וכן הלאה . כלומר , התקופה הראשונה מתחילה בנקודת הזמן 0 ומסתיימת בזמן , 1 התקופה השנייה מתחילה בנקודת הזמן 1 ומסתיימת בנקודת הזמן 2 וכן הלאה . נחשב את הערך העתידי של סדרה בת ארבעה תשלומים קבועים המתבצעים ב ס ו ף כל תקופה . לדוגמה , נניח כי מדובר בחשבון חיסכון שבו נפקיד ארבע הפקדות בסך ₪ 100 כל אחת בסיומה של כל שנה מארבע השנים הבאות , כמוצג בתרשים . 3 . 3 נניח כי שער הריבית הרלוונטי הוא . 8 % מה תהיה היתרה בחשבון החיסכון בתום ארבע השנים , כלומר בנקודת זמן 4 י תרשים 3 . 4 מראה כי הפיקדון הראשון יצבור ריבית במשך שלוש שנים בשער ריבית של . 8 % 3 פיקדון זה יצמח לסך של . ( 100 * 1 . 08 ) ₪ 125 . 97 הפיקדון השני , בזמן , 2 יצבור ריבית במשך שתי תקופות ויצמח לסך של ; ₪ 116 . 64 הפיקדון השלישי בזמן 3 יצבור ריבית במשך תקופה אחת וערכו העתידי לזמן 4 יהיה , ₪ 108 ואילו הפיקדון שבסוף השנה הרביעית , קרי בזמן , 4 ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ