3.4 הערך העתידי של סדרת מזומנים קבועה

עד עתה עסקנו בחישובי הערך העתידי ובחישובי הערך הנוכחי של סכום יחיד . חישבנו את הערך העתידי של יתרה נוכחית שהושקעה או הופקדה לכמה תקופות בשיעור תשואה נתון , וכן את הערך הנוכחי של תקבול או של תשלום יחיד הצפוי בעתיד כאשר נתון שיעור ההיוון . עתה נרחיב את הדיון לסדרת מזומנים קבועה למשך פרק זמן נתון , ונחשב את הערך העתידי ואת הערך הנוכחי של הסדרה . סדרת מזומנים קבועה , אנונה , ( Annuity ) היא סדרת תשלומים או תקבולים במזומן בסכום קבוע המתפרסים על פני זמן במרווחי זמן זהים . חשיבות הדיון בסדרה כזו כאן נובעת מהשכיחות הרבה של היישומים שבהם יש צורך לחשב את הערך העתידי של סדרות כאלה או את ערכן הנוכחי . לדוגמה , אם נפקיד בחשבון חיסכון ₪ 100 לחודש במשך 10 שנים , מה תהיה היתרה בחשבון בתום 10 השנים ? ומהו השווי הנוכחי של תקבולי הפנסיה שתקבל עובדת הפורשת מעבודתה , אם תקבל ₪ 1 , 400 לחודש למשך 20 שנה ? שאלות כאלה ורבות כמותן שכיחות מאוד בחישובים הפיננסיים שבהם נעסוק . ביישומים רבים התזרים הקבוע מתחיל בסוף התקופה הראשונה . למשל , חיוב התשלום על הלוואות שונות , כגון הלוואה לרכישת רכב או הלוואה לרכישת דירה ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ