תר^ים ‭3.2‬ גורם הערך הנוכחי‭PVF(k.n),‬ כפונקציה של הזמן ושיעור ההי