3.3 הערך הנוכחי של סכום יחיד

במקרים רבים אנו נתקלים בצורך לחשב את הערך הנוכחי ( Present Value ) של תקבול או של תשלום עתידי . לדוגמה , מהו הערך הנוכחי של תקבול בסך ₪ 100 , 000 שאנו מצפים לקבל בעוד שנה ? מהו הערך הנוכחי של תמורה שנקבל ממכירת דירה אם התמורה תתקבל בעוד שישה חודשים ? כדי לחשב ערכים אלה נחזור לנוסחת הערך העתידי : FV = PV ( l + k ) " n ומכאן : FV PV = " ( 1 + ky בנוסחה זו , k משמש לקביעת ערכו בהווה של סכום עתידי ועל כן הוא נקרא שיעור ההיוון . לדוגמה , הערך הנוכחי של ₪ 100 הצפויים בעוד שנה כאשר שיעור ההיוון הוא 9 . 5 ° / 0 לשנה הוא : ₪ 91 . 32 PV = ™ - = 91 . 32 1 . 095 שיעור ההיוון משקף אפוא את ערך הזמן של הכסף והוא השער שעל פיו יש להעריך את השווי הנוכחי של תקבולים או של תשלומים הצפויים בעתיד . נעיין בדוגמה נוספת : הערך הנוכחי של ₪ 100 , 000 הצפויים להתקבל בעוד שבע שנים כאשר שיעור ההיוון הוא , 7 % הוא : ₪ 62 , 274 . 97 PV = 1 = ^ 62 , 274 . 97 7 1 . 07 את נוסחת הערך הנוכחי של תשלום או של תקבול יחיד ניתן לכתוב גם כך י  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ