דוגמה לחישוב הערך העתידי של סכום יחיד

הניחו כי כאשר נולדתם הפקידו הוריכם ₪ 5 , 000 בחשבון חיסכון מיוחד וכי שער הריבית הוא 6 ° / 0 לשנה . מה היתרה בחשבון החיסכון הזה ביום הולדתכם ? 25-ה פתרון אנליטי f כדי לחשב את היתרה עלינו להכפיל את הסכום שהופקד בחשבון , דהיינו , ₪ 5 , 000 בגורם הערך העתידי 25-ל שנה , בהנחה ששער הריבית הוא 6 % לשנה . גורם זה הוא ? 25 FVF ( 6 % , 25 ) = ( 1 + 0 . 06 ) = 4 . 29187 כל ₪ 1 המושקע היום בשער ריבית של 6 % לשנה יגיע ליתרה בסך ₪ 4 . 29187 בתום 25 שנים . לכן , אס נשקיע ₪ 5 , 000 בתנאים אלה , היתרה שתצטבר תהיה : ₪ 21 , 459 . 35 FV , = PV FVF ( 6 % , 25 ) = 5 , 000 4 . 29187 = 21 , 459 . 35 שימוש בלוח : הלוח המתאים לפתרון בעיה זו הוא לוח A . 1 המציג את הערך העתידי של סכום יחיד . הערך ( המעוגל ) בלוח הוא 4 . 2919 ומכאן שהיתרה בתום 25 שנים תהיה ₪ 21 , 459 . 50 ( הפער מהפתרון הקודם נובע מעיגול מספרים ) ' FV = PV FVF ( 6 % , 25 ) = 5 , 000 « 4 . 2919 = 21 , 459 . 50 שימוש בתכנת אקסל : להלן החישוב כפי שהוא נעשה בתכנת אקסל ! שימו לב : אילו שער הריבית בדוגמה זו היה 12 % ולא , 6 % היתרה לסוף השנה 25-ה הייתה ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ