תרשים ‭3.1‬ גורם הערך העתידי, ‭FVF(k. n)‬ כפונקציה של הזמן ושער הריבית