3.2 הערך העתידי של סכום יחיד

לוח 3 . 1 מציג נתונים על פיקדון בנקאי לארבע שנים . הלוח מראה את יתרת החשבון בסוף כל אחת מארבע השנים 1 ההפקדה בחשבון בתחילת השנה הראשונה היא ₪ 100 ושער הריבית הוא . 10 % היתרה צומחת ₪ 110 . 00-ל בתום השנה הראשונה ₪ 121 . 00-ל בתום השנה השנייה , ₪ 133 . 10-ל בתום השנה השלישית ול ₪ 146 . 41- בתום השנה הרביעית . נשים לב כי סכומי הריבית הולכים וגדלים עם הזמן : הריבית היא ₪ 10 בשנה הראשונה , ₪ 11 בשנה השנייה וכן הלאה . הגידול בסכום הריבית נובע מהריבית דריבית . ( Compound interest ) במילים אחרות , הריבית בשנה נתונה מהווה 10 % מיתרת הפתיחה של אותה שנה , הכוללת את סכום ההפקדה הראשוני " ) הקרן , ( " בתוספת כל הריבית שנצברה עד לתחילתה של אותה שנה . את הדוגמה הזו עלינו להכליל כך שנוכל לחשב בקלות את הערך העתידי של יתרת פתיחה לכל צירוף של מספר תקופות ושער ריבית נתונים . נעבור לחישוב הערך העתידי של יתרה קיימת ולאחר מכן נחשב את הערך הנוכחי של יתרה שתתקבל בעתיד . הערך העתידי ( Future Value ) של סכום כסף נתון ( המכונה לפעמים "יתרה ( " הוא הערך שיהיה בעתיד לסכום הכסף המושקע בשער ריבית נתון לתקופה מוגדרת ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ