3.1 מהו ערך הזמן של הכסף?

עובדה כלכלית בסיסית היא , ששקל הנמצא ברשותנו היום שווה יותר משקל שיהיה ברשותנו בעתיד , ולהפך : שקל שיהיה ברשותנו בעתיד שווה פחות משקל הנמצא ברשותנו עתה . משמעות הדבר היא , כי ל כ ס ף יש ערך ז מן . ערך הזמן של הכסף ( The Time value of Money ) בא לידי ביטוי בכך שהיום אנו יכולים להשקיע שקל העומד לרשותנו , ובעתיד הוא יניב את החזר השקל בתוספת תשואה ( כגון ריבית ) על ההשקעה . שער הריבית הנו מדד כמותי לערך הזמן של הכסף ' אם שער הריבית הוא 10 ° / 0 לשנה ואנו מפקידים , ₪ 100 היתרה בחשבון כעבור שנה מההפקדה תהיה . ₪ 110 מכאן שבתנאים אלה , ₪ 100 של היום שווים ₪ 110 של סוף השנה . בפרק זה נעסוק בנושאים אלה : ? הערך העתידי של סכום יחיד ? הערך הנוכחי של סכום יחיד ? הערך העתידי של סדרת מזומנים קבועה ? הערך הנוכחי של סדרת מזומנים קבועה ? הערך הנוכחי של סדרת מזומנים אין-סופית קבועה ? הערך העתידי והערך הנוכחי של סדרת מזומנים לא קבועה מציאת שיעור ההיוון ? לוחות סילוקין ? ריבית דריבית תוך-שנתית ? השימוש בנוסחאות הערך הנוכחי והעתידי לחישוב שיעורי צמיחה במשתנים כלכליים אחרים  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ