2.7 סיכום

תפקידו המרכזי של שוק ההון הוא להקצות בדרך נכונה ויעילה את החיסכון להשקעות היצרניות ששיעור הרווחיות הצפוי מהן הוא הגבוה ביותר בהתחשב ברמת הסיכון . תהליך הקצאת ההון והשקעתו נקרא תהליך היווי ההון , ( Capital Formation ) והוא תנאי מפתח לצמיחת המשק . הקצאה נכונה של ההון מושגת באמצעות התחרות בין החוסכים לבין עצמם לקבלת התשואה הגבוהה ביותר ברמת סיכון נתונה וכן בין המשקיעים לבין עצמם לשם השגת הון הדרוש להשקעה . ההשקעה מוגדרת כוויתור על מקורות כספיים בהווה תוך עשיית שימוש בהם בציפייה לקבלת תמורה גבוהה יותר - אך בדרך כלל אי-ודאית - בעתיד . מבחינים בין השקעה פיננסית ובין השקעה יצרנית ? . השקעה פיננסית נעשית באמצעות החלפת הון בניירות ערך , המבטיחים - במפורש או במשתמע - תשואה עתידית . השקעה יצרנית מצריכה - פרט להשקעה פסיבית של הון - גם השקעה אקטיבית בייזום ו הקמת מפעלים , פיתוח מוצרים וכדומה . על השקעה זו להעניק תשואה גבוהה מהשקעה פיננסית באותה רמת סיכון כדי שייוותר מרווח חיובי בידי היזמים המשקיעים בהשקעות יצרניות . פער זה יוצר את הערך לבעלי המניות . השוק הפיננסי כולל כמה שווקים שניתן להבחין ביניהם...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ