יחסי השקילות של כוח הקנייה

כאמור , מקובל לחשוב שהגרסה היחסית של התאוריה מתארת במידה סבירה של דיוק את הקשר בין שיעורי האינפלציה , שערי הריבית ושערי החליפין . על פי תאוריה זו , כאשר שוקי ההון יעילים ויש זרימת הון חופשית בין המדינות , ללא הגבלות על המטבע , מתקיימים יחסי איזון מסוימים בין שיעורי האינפלציה במדינות השונות לבין שערי הריבית ושערי החליפין . יתר על כן , במצב זה נצפה ששער הריבית הראלי בכל המדינות יהיה שווה . אם שער הריבית הראלי אינו שווה , ההון יזרום אל המדינה שבה שער הריבית הראלי גבוה יותר . על פי נוסחת בתחרות משוכללת יש קונים ומוכרים רבים המקבלים החלטות באופן בלתי תלוי אחד בשני , כל אחד מהם קטן מדי מכדי להשפיע על מחירי השוק , הקונים והמוכרים הם רציונאליים והמידע חופשי וזמין לכל . לדוגמה , פטור ממס ערך מוסף באילת יגרום לפער מחירים לעומת מקומות אחרים בישראל גם כאשר התחרות עזה . בדיון להלן אנו מניחים שרמת הסיכון במדינות השונות שווה . כאשר רמת הסיכון אינה שווה , שערי הריבית ( כולל שער הריבית הראלי ) במדינה שבה רמת הסיכון גבוהה יותר יהיו גבוהים יותר בשיווי משקל , ויכללו פרמיית סיכון מתאימה . רמת סיכון שונה בי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ