חוק המחיר היחיד

" חוק המחיר היחיד" ( The Law of One Price ) טוען , שבשוק שבו קיימת תחרות משוכללת " , לכל מוצר ולכל שירות יש רק מחיר אחד . כמה גורמים משבשים את יכולת השווקים להביא למחיר יחיד לכל מוצר או שירות ז הוצאות הובלה , מגבלות מנהליות על המסחר ( כגון , מכסים , מכסות וכר , ( הוצאות עסקה 27 שונות , עמלות , הבדלים במיסוי וכדומה ; לא בכל השווקים קיימת תחרות משוכללת נ החוק מזכיר מוצרים ושירותים הניתנים למעבר ממקום למקום אך בפועל קיימים נכסים רבים שאינם כאלה ( כגון נדל"ן ) ואף שירותים המבוססים על תנאי הסביבה המקומית וכדומה ; הבדלים במידע ( למשל על אודות איכות המוצר , ( באמינות היצרן ועוד . בהיעדר "הפרעות" אלה , יהיה מחיר יחיד לכל מוצר או שירות בשוק כולו . אם המחיר אינו אחיד , יגבר הביקוש למוצר הזול ויקטן הביקוש למוצר היקר והתהליך יימשך עד להשתוות המחירים . תאוריית ppp-n הידועה , ( Purchasing Power Parity ) שתוסבר בהמשך , מבוססת על "חוק המחיר היחיד . " לתאוריה זו , הטוענת לשקילות בין רמות המחירים בין מדינות , יש שתי גרסאות : הגרסה האבסולוטית והגרסה היחסית . האחרונה היא הגרסה המקובלת מבחינה יישומית . הגר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ