ליה ‭2.12‬ שערי ‭ask-1 bid‬ המצוטטים על ידי בנק ‭:A‬ דוגמה