מקור: דה מרקר‭13,‬ במארס ‭,2008‬ עמי ‭.46‬ לוח ‭2.11‬ שערי חליפין צולבים, 12 במארס 2008