הקדמה: שוק המטבע ואופן פעולתו

שוק המטבע הבין-לאומי Currency Market ) או , ( Foreign Exchange Market הנקרא גם Forex , Market הוא שוק בין-בנקאי הפרוש על פני העולם כולו . רק 200-כ מוסדות פיננסיים גדולים , בהם בנקים מרכזיים , בנקים מסחריים גדולים , בנקים גדולים להשקעה , קרנות גידור וכדומה , שייכים ל"מועדון" המוסדות המהווים חלק מהשוק עצמו . כל יתר המוסדות הפיננסיים חייבים לפעול באמצעות אותם מוסדות פיננסיים גדולים . הפעילות נעשית באמצעות התקשרות אלקטרונית , בטלפון ובפקסימיליה . המסחר בשוק המטבע נמשך 24 שעות ביממה במשך 5 ימים בשבוע והיקף העסקות בו ענקי ומגיע להיקף של שני טריליון דולר ליום . לכל עסקה נקבע היקף מזערי 1 המוסד הפיננסי הוא המחליט על היקף זה , אך בדרך כלל מדובר בכמה מיליוני דולרים . רוב העסקות מסוכמות בטלפון ומגובות במסמך הנשלח בפקסימיליה . אישור טלפוני מחייב את הקונה ואת המוכר , והדבר מתאפשר עקב האמון ההדדי שבין המוסדות המרכזיים הפועלים בשוק המטבע . חלק הולך וגדל מהמסחר במטבע מתבצע 25 באמצעות מסחר אלגוריוגמי , ( Algorithmic Trading ) ובמסגרתו מופעלות תוכנות מחשב לקביעת התזמון , הכמות והמחיר של פקודות הקנייה וה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ