תרשים ‭2.10‬ שיעור התשואה הממוצע לעומת םם"ת התקן במדדי ערך בישראל, 1993 עד 2006 התקופה כולה ושתי תת-תקופות