תרשים ‭2.9‬ מדדי העושר של שישה תיקי השקעה ארה"ב, 1926 עד 2004