לוח ‭2.8‬ שיעור התשואה הממוצע וסטיית התקן בשישה תיקי השקעה בארה"ב, 1926 עד 2004 מקור י ‭Ibbotson Associates, Stocks, Bonds, Bills and Inflation, 2005 Yearbook‬