תרשים ‭2.8‬ הקשר נין שיעור התבואה הממוצע /סטיית התקן כשישר - תיקי השקעה ארה"ב, 926 ו עד 2004