פרמיית הסיכון

משקיע המעוניין לרכוש נכסים פיננסיים יכול לבחור מתוך מגוון רחב של אפשרויות : מלווה קצר-מועד , אג '' ח ממשלתיות , אג '' ח חברות " ) קונצרניות ( " בעלות מאפיינים שונים , מניות בכורה , מניות יציבות יחסית , מניות יציבות פחות , כתבי אופציה וכן הלאה . לניירות הערך יש דרגות שונות של סיכון , ובהתאם עליהן להציע למשקיעים רמות תשואה המתאימות לרמות הסיכון ו ניירות ערך בעלי סיכון גבוה חייבים ליצור בקרב המשקיעים ציפיות למימוש שיעורי תשואה גבוהים יותר מאלה של ניירות ערך בעלי סיכון נמוך . ואכן ניתן להצביע על קשר אמפירי כזה בטווח הארוך ו רמת התשואה גבוהה יותר ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר . תשואה לעומת סיכון בשוק ההון האמריקני : לוח 2 . 8 מציג את התשואה הממוצעת וסטיית התקן של שיעורי התשואה על סוגי ניירות ערך שונים בשוק האמריקני בשנים 1926 עד . 2004 קל להיווכח כי היחס בין התשואה לסיכון אכן מתקיים אמפירית בטווח הארוך , וכי הקשר בין המשתנים הללו הדוק ביותר : ככל שסטיית התקן של ההשקעה הייתה גדולה יותר , כך היה הפיצוי שקיבל המשקיע גבוה יותר . קשר זה בולט במיוחד מתרשים , 2 . 8 המציג גם הוא את הממצאים של לוח . 2 ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ