לוח ‭2.7‬ הריבית הנומינלית, הציפיות לאינפלציה והריבית הנומינלית על פי נוסחת פישר בישראל, 1995 עד 2007 מקדם המתאם ‭0.93 =‬ מקור' בנק ישראל, דין וחשבון, שנים שונות, ודוחות האינפלציה של בנק ישראל.