לוח ‭2.6‬ שיעור האינפלציה; שער הריבית הנומינלית, שער הריבית הראלית והקשר ביניהם במדינות שונות, מאמצע מארס 2005 עד אמצע מארס 2007 מקדם המתאם (אינפלציה, ריבית ראלית) ‭0.051 =‬ מקדם המתאם (אינפלציה, ריבית נומינלית) ‭0.866 =‬ מקור 1 מקור הנתונים הוא הבנקים המרכזיים והבורסות במדינות המוצגות בלוח, כפי שפורסמו בכתב-העת ‭The Economist‬ ביום 11 במארס ‭.2006‬