לוח ‭1A‬ חישוב התוחלת והשונות של שיעורי התשואה של מניות ‭B-1 A‬