תרשים ‭2.4‬ פונקציות ההסתברות של שיעורי התשואה על מניות ‭B-1 A‬